Redan år 2005 lämnades den första ansökan om varumärkesskydd för den populära BLOMMAN&#153 in. Den registrerades how WIPO i november 2005 och hos Patent- och registreringsverket i Sverige i mars 2006. Ansökningarna vann slutligen laga kraft i juni 2008.

Klicka här för att se intyg från Patent- och registreringsverket i Sverige (pdf)

Klicka här för att se intyg från WIPO (pdf).

Pressklipp från Ålandstidningen 13 juni 2008.

Blomman? varumärkesskyddas