VILLKOR FÖR KÖP AV ÄDELMETALLER FRÅN ALLMÄNHETEN

GULDVIVA erbjuder sig att köpa ädelmetaller såsom guld, silver, platina och palladium från allmänheten.

PRIS OCH FÖRFARANDE

Det pris GULDVIVA erbjuder utgår från världsmarknadspriset på 24 karat guld, eller respektive världsmarknadspris på andra metaller. Vid inköp används den aktuella dagens världsmarknadspris. Priset på denna sida anges med datum och uppdateras periodvis. GULDVIVA betalar så kallat skrot-pris, föremålen har inget annat värde, såsom antikt eller sentimentalt. Kostnader för smältning och rening av föremålen tas i beaktande då GULDVIVA kalkylerar sitt pris.

Världsmarknadspriset för 24 karat guld, 2019.04.08: €37,16 per gram.  (För aktuellt dagspris ta gärna kontakt på +358 18 22130.)

Föremålen lämnas i första hand in för värdering. GULDVIVA utför de olika test som behövs för att bestämma föremålens äkthet samt vilken halt av tex. guld som föremålen innehåller.

Olika kemiska och tekniska test kan användas vid värderingen. GULDVIVA ansvarar inte för eventuella skador, försvagning, slitage eller förminskning av föremålens värde, som är ett resultat av de tester som utförs.

Värderingen är kostnadsfri för de kunder som väljer att sälja sina föremål till GULDVIVA.

GULDVIVA erbjuder sedan ett pris per gram på respektive ädelmetall, exklusive stenar och andra delar som består av för GULDVIVA ej återvinningsbart material. Priset räknas på vikt och halt av ren ädelmetall.

Borttagna föremål som ej har ett monetärt värde (tex. oäkta stenar)  återlämnas ej till kunden.  Oäkta smycken och äkta diamanter eller andra värdefulla bortrensade föremål lämnas tillbaks till kunden endast om begäran om detta sker vid samma tillfälle som försäljningen godkänns.

Om Kunden accepterar det pris som GULDVIVA erbjuder utbetalas överenskommen summa till uppgivet bankkonto inom 7 dagar från det att kunden godkänt försäljningen samt meddelat kontouppgifter. Betalning sker inte kontant.

RETURNERING AV FÖREMÅL

Om Kunden inte accepterar det pris GULDVIVA erbjuder och avböjer att sälja bör denne hämta sina föremål snarast möjligt men senast inom 3 månader. En avgift för värdering och analys uppbärs då av kunden. Om Kunden inte hämtar sina föremål inom 3 månader övergår äganderätten till GULDVIVA.

KUNDEN

Kunden måste vara minst 18 år gammal och laglig ägare av de föremål som skall säljas. Kunden måste ha ett bankkonto och kontot skall vara i kundens namn. Kunden måste visa identifikation såsom körkort eller pass vid inlämning av föremål för värdering.

FÖREBYGGANDE AV BROTT

GULDVIVA förbehåller sig rätten att dokumentera medelst fotografering de föremål som inlämnas för värdering. Vid misstanke om brott (tex. stöldgods) eller bedrägeri kommer anmälan att göras till polisen. På begäran av polisen vidarebefordras dokumenterad information till den lokala polismyndigheten.