[left]kundklubb2

Medlemsvillkor

Meddelanden om erbjudanden, samt eventuella ändringar i villkoren, kommer att skickas per e-post, samt publiceras på vår blogg.  Till viss del kommer erbjudandena att publiceras i lokalpressen på Åland, samt via radioreklam på Åland.  I det fall att du inte lämnat en e-postadress är det ditt eget ansvar att informera dig om förmåner som erbjuds till medlemmar, samt eventuella ändringar i villkoren.

Om du byter e-postadress och fortsättningsvis vill ha information från Kundklubben ber vi dig meddela oss din nya e-postadress.

Vid inköp i butiken måste du uppge att du är medlem före du gör ditt inköp. Endast då registreras ditt inköp på ditt kundnummer och kommer dig tillgodo.

Bonusvouchers kommer främst att skickas per e-post men kan även erhållas per post samt från vår butik i Sjökvarteret. Införtjänade bonusvouchers (summor) måste lösas in inom en tidsperiod om två år från utställningsdatum. Vid utgången av två-års perioden förfaller de. Med utställningsdatum avses det datum som GULDVIVA har meddelat om bonusvouchern genom e-post och/eller på vår Blog på www.guldviva.com. GULDVIVA ansvarar inte för om meddelandet om bonusvoucher inte har kommit fram pga. felaktig eller icke existerande e-postadress. Bonusvouchers är personliga och får ej överlåtas.

Betalningar som gäller reparationer, omarbetningar, beställningsarbeten och aktiviteter (tex. kurser) räknas inte med i summan som ligger som grund för bonusvouchern, och dessa registreras inte på kundens eget kundnummer.  Bonusvouchern kan inte heller användas som betalningsmedel för reparationer, omarbetningar, beställningsarbeten och aktiviteter.

Bonusvoucherns användning är begränsad till en voucher per köp.

Bonusvouchersummor som härrör från presentkort tillfaller den betalande kunden och inte den person som löser in presentkortet.

Specialerbjudanden: I det fall att produkter under en viss tid säljs till ett rabatterat pris registreras dessa köp inte på kundens eget kundnummer (undantaget erbjudanden på nya smycken) och summan av dessa köp är inte med i summan som ligger som grund för bonusvouchern, dvs. specialerbjudanden gäller ej i kombination med andra erbjudanden.

Om ingen aktivitet sker på ditt konto inom en fem-års period kommer kontot att nollas.

Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra uppgifter och villkor som rör kundklubben.  Gällande villkor finns alltid tillgängliga på vår hemsida eller i butiken i Sjökvarteret.

Dina uppgifter kommer endast att användas av GULDVIVA och kommer inte att lämnas vidare till annan person, företag eller organisation.

[/left]

[right]

Klubb Guldviva – FÖRMÅNER OCH VILLKOR

Då vi lanserar nya smycken har du som medlem i kundklubben möjlighet att köpa dessa till ett förmånligare pris under en tidsbestämd period. Vi erbjuder dig 10% direktrabatt på alla nya smycken. Om det nya smycket är ett hängsmycke får du även 10% rabatt på valfri kedja. Dessutom får du ytterligare 10% tillbaks på denna summa i form av din personliga bonusvoucher!

En gång årligen (runt oktober, november) får du en bonusvoucher av oss.  Ju större dina inköp är, desto högre är summan på din voucher.  Vouchern motsvarar 10% av din inköpssumma under den senaste perioden.  Summan utjämnas till närmast hela Euro och postas och/eller mailas till dig om den motsvarar 5 € eller mer.  Din bonusvoucher är giltig i 2 år enligt angivet datum.

Du får också meddelande per mail om nya produkter och erbjudanden, om du vid din registrering lämnat en e-postadress. Nyheter presenteras också genom meddelande på vår blogg och vår facebooksida.

Köper du en gåva åt någon annan? Du kan välja att göra en notering med namn på mottagaren samt smycke och tex. längd på kedja eller storlek på ring. Detta underlättar nästa gång du vill köpa en gåva till samma person.  Säg bara till oss när du gör ditt köp så antecknar vi åt dig.

Gratis putsning av dina GULDVIVA smycken.  Lämna in dem till vår butik i Sjökvarteret så rengör och putsar vi dem åt dig, utan kostnad. Det går också bra att posta dem till oss.

Du vet väl att det är garanti på GULDVIVA smycken?  Undantaget normalt slitage och självförvållade skador reparerar vi allting kostnadsfritt. Även omarbetningar på nya smycken så att de passar dig (längder på armband etc.) utför vi kostnadsfritt. Kom in till vår butik eller skicka dina smycken per post så ordnar vi det.

 

[/right]