En trygg hamn

Havet ger. Havet tar. En självklar sanning för den som lever på en ö eller nära en kust. Kanske är det också själva anledningen till vår ständiga kamp för att betvinga det lilla vi kan av vinden och vågorna. Ankaret och knopen knyter oss till en plats, håller oss vid bryggan.

I hamnen finns trygghet, skydd och gemenskap. Med segel och roder förvandlar vi naturens krafter till en väg bort eller en väg hem. Havet har format många smycken hos oss på Guldviva. Här har vi samlat dem alla.

”To reach a port we must set sail. Sail, not tie at anchor. Sail, not drift.”
Franklin D. Roosevelt