Vi nådde målet med 30-kollektionen!

Nu fortsätter samarbetet med John Nurminens Stiftelse

Bara tre månader tog det att nå målet med 30-årsjubileumskollektionen – 30 ton alger som kan avlägsnas ur Östersjön tack vare vårt samarbete med John Nurminens stiftelse. Nu siktar vi på minst 30 ton till. Och vi är i gott sällskap. I juli 2020 aviserade även organisationen bakom Muminkaraktärerna att de inleder ett liknande samarbete.

År 2019 fyllde Guldviva 30, vilket vi firade med en kollektion musslor i silver, där varje smycke bidrog till att avlägsna 30 kilo alger ur Östersjön i ett samarbete med John Nurminens Stiftelse. Målet med kollektionen var att hjälpa till att avlägsna 30 ton alger, något som kändes på gränsen till omöjligt vid lanseringen.
– Och så nådde vi målet på bara drygt tre månader. Vi är otroligt glada och stolta över att människor har tagit till sig smyckena på det här sättet, säger huvudguldsmed Maria Karlström.

Samarbetet med John Nurminens Stiftelse blev en succé som fortsatte under 2020 och nu jobbar vi även vidare under 2021. Vi är nu också i gott sällskap av företaget bakom Mumin, i juli lanserade Moomin Characters ett liknande samarbete med stiftelsen.
– Vi är väldigt små i jämförelse med Muminorganisationen, men det är roligt att vi tänker på samma sätt. Östersjön behöver all hjälp vi kan ge, vi fortsätter dra vårt strå till stacken och skapar förändring på det sätt vi kan. Nu siktar vi på att hjälpa till att få bort minst 30 ton till, säger Maria Karlström.

Tack för att ni hjälper oss att hjälpa Östersjön. Nu siktar vi på 30 ton till.

Pågående projekt hos John Nurminens Stiftelse:

Närfiskprojektet. Fiske inriktat på karpfisk för att återvinna näringsämnen ur det maritima ekosystemet på land. Samtidigt drivs en kampanj för att sätta den här typen av fisk på menyn hemma hos hushållen. Den första produkten finns redan i butik, Pirkkas Skärgårdsbiffar.

Baltic Fish-projektet. Finska och svenska organisationer, såsom Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn, Ålands Fiskarförbund och John Nurminens Stiftelse, kommer att utöka förvaltningsfisket till Åland och Sverige. Baltic Fish-projektets mål är att skapa regler kring hållbart fiske, övervaka vilka fisketekniker som används samt säkerställa hälsoaspekterna för mänsklig konsumtion.

Projektet SEABASED. Utvärdering och kartläggning av sätt att avlägsna fosfor som redan finns i havet. Nya metoder testas i form av små lokala projekt.

BEST-projektet. Projekt för att förbättra hanteringen av industriellt avloppsvatten i Östersjöregionen.

Gipsprojektet för Vanda å. Behandling av 3 500 hektar åker med gips år 2018–2020 och försnabba ibruktagningen av gips i hela avrinningsområdet för Östersjön. Gipsbehandling minskar erosionen och innebär en omedelbar minskning av den eutrofierande fosforbelastningen på vattendragen.