[left][/left]

[right]

Med starka rötter
och kraft ur naturen

Vi på GULDVIVA lever, verkar och skapar på Åland – världens vackraste ö. I vår vindpinade skärgård får det som växer starka rötter och kraft att frodas. Det spirar, kryper och lever på ibland helt obegripliga platser. Allt detta liv är vår största inspiration – människorna, djuren och naturen, de åländska färgerna och formerna. I samma jordmån har GULDVIVA utvecklats, från ett frö på en till synes omöjlig plats till ett träd med växande krona. [/right]


 STORY

 GULDVIVAs smycken berättar en historia – en historia om Åland. ))