Kontakta oss

Tel: +358 (0)18 22130
E-post: info@guldviva.com


Guldviva Ab
Sjökvarteret
AX-22100 MARIEHAMN
Åland, Finland

FO-Nummer: 0797569-5

GV Scandinavia Ab
Box 9
SE-746 21 BÅLSTA
Sverige

Org nr: 556791-0418

Maria Karlström

Huvudguldsmed
VD för Guldviva AB

Annie Lahti

Guldsmed/Butik

Frida Lawergren

Butik

Thomas Jansson

Butik

Fredrik Lundberg

Back office och Butik